fbpx
Студиски посети и обуки
pngГлобално истражување за претприемништвоpatpatПат кон кариераОпштествена одговорност на претпријатијаDear West

Сојузот на микрофинансиски организации, чиј основач е и МРФП, во рамки на проектот Инклузија и иновации во микрофинансирањето организираа студиска посета на националните банки на Србија и Албанија и на повеќе платежни институции во наведените земји. Ова е една од активностите на работниот тим за регулативата за платежни услуги со која покрај банките во Македонија, оваа услуга би требало да ја вршат и други правни лица доколку исполнуваат одредени критериуми. Донесувањето на оваа регулатива и вклучувањето на микрофинансиските организации (штедилници и фондации) како финансиски посредници на МРФП е од посебно значење. Ова е согласно регулативата на ЕУ, која е веќе применета во земјите од регионот (вклучувајќи ги Србија и Албанија). Во нашата земја, оваа регулатива е во фаза на подготовка.

Studiska poseta vo Srbija na platezhni instituciiStudiska poseta na nacionalni banki i platezhni institucii vo regionot 2 Copy