fbpx
Вести и јавност
pngГлобално истражување за претприемништвоpatpatПат кон кариераОпштествена одговорност на претпријатијаDear West

5F4E383412C8374E8DFDBB51CD6B0F79На 17.12.2012 година, во хотелот Александар Палас во Скопје, беа доделени награди за најуспешните претприемачи на микро и мали претпријатија во Република Македонија Наградата се доделува по 6-ти пат, а целта е да се поттикне претприемачкиот дух во земјата, преку промоција на успешни примери.

9D85F5FC0A9F6446BED81538E2AEA27CМРФП, на 27 ноември 2012 година ги спроведе вторите по ред избори за Совет.

Во новиот Совет, чиј мандат ќе биде од 2012 до 2016 година избрани се: Кочо Анѓушев, Сашо Клековски, Александар Кржаловски, Џемал Даути, Никица Мојсовска – Блажевски, Радмил Поленаковиќ, Мирче Чекреџи, Зоран Костов, Драган Мартиновски, Љубе Рајевски, Јане Вртески, Наташа Габер-Дамјановска,  Касам Зендели, Стојан Лазарев и Зоран Мартиновски.

171134FF4E5FE442A8463DFF1F4D06E9Македонската развојна фондација за претпријатија - МРФП и Хрватскиот институт за банкарство и осигурување - ХИБО организираа еднодневен специјалистички семинар наменет за банки и финансиски институции. Темата на семинарот беше „Импликации од регулаторните промени и ефекти од финансиската криза во еврозоната врз работењето на банките во регионот“. Предавач на семинарот беше д-р Иван Шверко, директор на Одделот за управување со пазарни и ликвидносни ризици во Хипо Алпе – Адриа банка.

F5261A261F4E5044BCAD44D8E95EF546Советот на МРФП на 26 април 2012 година ја одржа својата шеста редовна седница. Членовите разговараа за годишниот прогрес и финансиски извештај за 2011 година и независното ревизорско мислење, како и за деловниот план на МРФП за 2012-2016 година.

E51701F00D05DD41883A4351F2359DC1На 22.12.2011 година, во клуб ресторанот „Ден и Ноќ“ во Скопје, беа доделени наградите за најуспешните претприемачи на микро и мали претпријатија во Република Македонија Наградата се доделува по 5-ти пат, а целта е да се поттикне претприемачкиот дух во земјата, преку промоција на успешни примери.